HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1
İşbu sözleşme internet ve iletişim hizmetleri veren YILMAZ İNTERNET ve SUNUCU HİZMETLERİ PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTi. ZeytinlikMh. İstanbul Cd. Halkçı Sk. N:23/7 Bakırköy/İstanbul adresinde mukimolupbundan böyle "TUTKUSUNUCU" olarak anılacak olup, www.TUTKUSUNUCU.com ("site" olarak anılacaktır) siteadresinden üye olarak bilgilerini beyan eden gerçek veya tüzel kişi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaaşağıda ki şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu sözleşmeyi kabul etmeniz ve bu sözleşme beraberindesözleşmeye ilave edilmiş site'de yer alan kurumsal politikaları, ek servissözleşmelerini okuduğunuz, anladığınız ve mutabık olduğunuz ve sözleşmeninbağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiş anlamına gelecektir.
1.2 Taraflar, iş bu sözleşme ve site üzerinde beyan ettikleri bilgilerinindoğruluğunu, geçerliliğini ve kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüteder.

2. SÖZLEŞME YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
MÜŞTERİ, site üzerinden üye olması ile sözleşmeyürürlülüğe girer, sözleşme aksi belirtilmedikçe veya ek bir sözleşmeyapılmadıkça süresizdir. MÜŞTERİ'nin ödeme periyoduna bakılmaksızın sözleşmeaksi yine belirtilmedikçe süresizdir.
3.SÖZLEŞMENİN KONUSU HİZMETLER
3.1 İş Bu sözleşme MÜŞTERİ'nin Site'denyapmış olduğu sipariş kapsamında TUTKUSUNUCU'un sağlayacağı olanakları, kuralları,ödeme ve temerrüdü düzenler.Sözleşmeyekonu edilen servisler ve tanımları;

3.2 Alan Adı Tescili (DomainName Registration) ; MÜŞTERİ'nin siparişine göre alınacak olan internetadresinin tescili için gerekli tüm başvuruların, global alan adı otoritesinin(ICANN) ve .TR uzantılarda ODTU otoritesince ve bahsi geçen otoritelerinkurallarına uygun şartlarda, MÜŞTERİ adına başvurularını yapıp tescil ve/veyatransfer etmek, yenilemektir.
3.3 Hosting (Bulundurma), MÜŞTERİ'ninweb sitesini internete açık TUTKUSUNUCU sunucularında bulundurulması servisidir.

3.4 Dedicated Server (Sunucu kiralama), MÜŞTERİ'nin, TUTKUSUNUCU 'dankiraladığı mülkiyeti TUTKUSUNUCU'a ait olan fiziksel sunucu servisini ifadeetmektedir.

3.5 Co-Location (Sunucu barındırma), MÜŞTERİ'nin, TUTKUSUNUCUaltyapısına ekleyip, yayın yapacak mülkiyeti kendisine ait fiziksel sunucuservisini ifade etmektedir.

3.6 Cloud Server (Bulut sunucu), MÜŞTERİ'nin, TUTKUSUNUCU internet vedonanım altyapısında kiralayacağı sanal özel dedike sunucu servisini ifadeetmektedir.
3.7 SSL, Web sitesi güvenlik anahtarıdır, TUTKUSUNUCUsunucuları üzerinde barındırılan sitelerle birlikte MÜŞTERİTUTKUSUNUCU'dan almış olduğu SSL sertifikasınıbaşka bir hosting servisinde, sunucuda kullanabilmektedir.

3.8 PCI Tarama, MÜŞTERİninsitesinin, sunucusunun uluslararası kabul görmüş standartlarda güvenliktestlerinin yapılması ve raporlaması servisini ifade etmektedir.
3.9Cloud Drive (Bulut Depolama), MÜŞTERİ'nin erişimine açık, internet tabanlı tekmerkezli veri depolama, farklı cihazlardan erişim ve kullanma servisleriniifade etmektedir.

4. HİZMET TANIMI
İxirhost'un MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu temel hizmet olarak MÜŞTERİ'ninweb site veya sitelerinin İxirhost sunucularında barındırılarak internet ağıüzerinden yayınlanmasıdır. MÜŞTERİ sözleşme kapsamında web hosting,bayi/reseller hosting, sunucu kiralama (dedicated server), co-location (sunucubarındırma), cloud server (bulut sunucu), cloud drive, ssl ve alan adı tesciliservisini birlikte veya tek tek alabilir.

MÜŞTERİ bu servisleri başlatırken ve kullanırken TUTKUSUNUCU, sözleşme, politikave prosedürlerine ve bununla birlikte bağlayıcı T.C. yasa ve kanunlarına uymayıkabul etmiş sayılır.

4.1 İş bu sözleşmenin şart ve koşullarına bağlı, TUTKUSUNUCUsözleşmenin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azamidevamlılık ve süreklilikle hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlıolmaksızın aşağıda belirtilen durumlar neticesinde hizmetlerinerişilemeyebileceğini ve çalıştırılamayacağını kabul etmektedir.

4.2. Mücbir sebepler(deprem, yangın, selgibi doğal afetlerile sair beşeri afetler), Donanım arızaları, Periyodik bakım çalışmaları,TUTKUSUNUCU'un sürekliliği ve kararlılığı sağlamak adına yapacağı onarım veupdate/upgrade işlemleri, Telekomünikasyon ve transmisyon hatlarında meydanagelebilecek kesinti, arıza ve bakım çalışmaları, kötü niyetleri saldırılar, ağyoğunluğu, beklenmedik fiziksel ağ kablolama kopma, iletişim hatlarında medyanagelebilecek routing veya cihaz problemleri ve bunlarla sınırlı olmaksızınTUTKUSUNUCU tarafından öngörülemeyen ve müdahale edilemeyen nedenler.

4.3 TUTKUSUNUCU, MÜŞTERİ'ye verilen hizmetlerin sürekliliğinsağlanması için azami çabayı sarf edecektir.

4.4 Bayi web hosting, reseller hosting servisleri bu sözleşmeninşart ve koşullarına tabi olmakla beraber, TUTKUSUNUCU "Bayi Web Hosting"hizmeti ile bazı hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ'ye (BAYİ) devredilemeyen,bayilik hakkı vermektedir. Bu hak ile elde edeceği toptan fiyat ve kontrolpanel (Plesk, Cpanel/WHM) kullanım haklarına sahip olacaktır, bu servisüzerinde barındıracağı hosting hesaplarından, bu hesaplarda yapılan işlemlerdensorumludurlar ve bu hesapta barındıracağı hizmetlere MÜŞTERİ kendimüşterilerine kendi destek vermekle yükümlüdür.

5.ÜCRET
5.1 İş bu sözleşmede belirtilenhizmetler karşılığı ödenecek olan olan ücret sipariş esnasında site'de kisepette yer alan kdv dahil tutar kadardır, MÜŞTERİ sonrasında ekstra hizmetlertalep edebilir, bu hizmetlerin ücretleri TUTKUSUNUCU site'de belirtiliyorsa eğerbelirtildiği kadar, belirtilmiyorsa eğer hizmetin nevi'ne göre belirtilecektir.

5.2. TUTKUSUNUCU , önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarakücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ iş bu değişiklikyapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri kabul ettiğini beyan eder.

5.3 Ücret eğer DÖVİZ olarak belirtilmişse fatura tarihindeki TCMBefektif satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek ödenir .

5.4 Ücret, ön fatura oluşturulma tarihini takip eden 3. günbitimine kadar, eğer MÜŞTERİ'nin Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı (Mail Order /Sanal POS) varsa Kredi Kartı Hesabından tahsil edilir, Kredi Kartı ÖdemeTalimatı yoksa MÜŞTERİ sözleşme ücretini TUTKUSUNUCU'un sitesinde belirttiği bankahesaplarına veya kendi MÜŞTERİ panelden kredi kartıyla ödemekle yükümlüdür.

5.5 Gecikmeli ödemelerde TUTKUSUNUCU, gecikme faizi, kur farkıfaturası kesebilir.

5.6. TUTKUSUNUCU, MÜŞTERİ ödeme yapıncaya kadar verdiği hizmetleridurdurma, başlatmama hakkına sahiptir.

5.7 MÜŞTERİ, Gecikmiş ödemelerde, gecikmiş bir tarihte ödendiktensonra, verilen hizmetin süresi sonunda sebep gösterilmeksizin, ihtardabulunmaksızın servislerin tek taraflı olarak TUTKUSUNUCU tarafından fesihedilebileceğini kabul etmiş sayılır.

5.8 MÜŞTERİ sözleşme/hizmet yenilemesi için oluşturulan önfaturasını son ödeme tarihinde ödemediği takdirde hesapları 3 gün içerisindekapatılacak olup her hangi bir yedek veya hak talebinde bulunamayacaktır.
6.TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
6.1. MÜŞTERİ, TUTKUSUNUCU müşterileri'ne, ticari itibarına ve saygınlığına zararverecek davranışlarda bulunamaz, bunun gibi durumlarda TUTKUSUNUCU sözleşmeyifesih etme hakkını saklı tutar.

6.2. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi kabul etmekle,elektronik posta haberleşmesinde, webyayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına,kanunlarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genelahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisi veya MÜŞTERİlerine ait websayfalarının, ftp ve diğer internet servislerinin içeriğinden tamamenkendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

a.) Paylaşımlı Hosting, Bayii Hosting servislerinin hiçbirindekabul edilmeyen içerikler;

- Adult ve Pornografi içeren siteler
- Korsan, İzinsiz yazılım / Warez / Keygen / Crack
- Mail Bomber, Toplu Mail Scriptleri
- Döküm Dosyası (Torrent) / Mirror Scripter (File Sharing)
- Proxy Scriptler
- IRC Scriptler
- P2P Siteleri / Torrent Siteleri
- Loto oyun siteleri
- IP Tarayıcılar, IP Scaning Scriptleri
- Toplist Siteleri
- Bruteforce program ve scriptleri
- Banner AD Servis scriptleri ve yazılımları
- Video Dağıtımı, Youtube, dailymotion, vimeo gibi scriptler
- Prime Bank programları
- Telif hakkı ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
- Çekiliş, Kumar ve Yasa Dışı Şans Oyunları Siteleri
- Hacker eğitim, bilgilendirme, paylaşım siteleri
- Yasadışı faaliyet, örgütlenme, bilgilendirme siteleri
- Yatırım Siteler (Forex, MLM/Saadet Zinciri, E-Altın Borsası, Second Life /Linden)
- Canlı Spor Müsabakalarının Yayını (Süper Lig, UFC, WWE, FIFA, NASCAR, NBA,WWF vs.)
- Yasa ve kanun dışı ilaç, tıbbi malzeme, gıda takviyesi ürünleri siteleri


b.) Kiralık Sunucu (Dedicated Server), Sunucu Barındırma(Co-Location), Cloud Sunucu (Bulut Sunucu) ve sanal özel sunucu hizmetindekabul edilmeyecek materyallar;

- Adult ve Pornografi içeren siteler
- Korsan, İzinsiz yazılım / Warez / Keygen / Crack
- Mail Bomber, Toplu Mail Scriptleri
- IP Tarayıcılar, IP Scaning Scriptleri
- P2P Siteleri / Torrent Siteleri
- Loto oyun siteleri
- Prime Bank programları
- Hacker eğitim, bilgilendirme, paylaşım siteleri
- Bruteforce program ve scriptleri
- Çekiliş, Kumar ve Yasa Dışı Şans Oyunları Siteleri
- Yasadışı faaliyet, örgütlenme, bilgilendirme siteleri
- Yasa ve kanun dışı ilaç, tıbbi malzeme, gıda takviyesi ürünleri siteleri
- Yatırım Siteler (Forex, MLM/Saadet Zinciri, E-Altın Borsası, Second Life /Linden)
- Canlı Spor Müsabakalarının Yayını (Süper Lig, UFC, WWE, FIFA, NASCAR, NBA,WWF vs.)
- Telif hakkı ödenmemiş içeriklerin yayınlanması


Yukarıda ki maddelerde belirtilmemesine rağmen yasalara, kanunlara ve kanunhükmündeki kararnamelere aykırı ve suç unsuru barındırılan yayınlarınınyapılması yasaktır, aksi halde TUTKUSUNUCU anlaşmayı fesih edebilir.

MÜŞTERİ hesabında kurulu scriptlerin, programların, dosyaların güvenli olmasınıve dizinlere erişim izninin gereğince ayarlanmış olması MÜŞTERİsorumluluğundadır.
TUTKUSUNUCU Servisleri üretmekte kullandığı tüm altyapıekipmanını, şebeke ve şebeke ekipmanları dahil sadece MÜŞTERİnin kullanımı içinyetkilendirilmiştir, TUTKUSUNUCU sistemleri hukuka uygun gerekçelerle zaman zamanizleyebilir ve bu gerekçelerle kullanımın izinli olduğuna emin olmak, sisteminyönetimini, izinsiz erişimlere karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlikprosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulamak içinizleyebilir, bu süreçte bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir,MÜŞTERİ bu süreçte yapılacak faaliyetleri kabul eder.

6.3 SUNUCUKAYNAK KULLANIMI SINIRLANDIRMASI

MÜŞTERİ;Paylaşımlı hosting, bayiihosting hizmetlerindeaşağıda belirtilenkaynak kullanım sınırlandırmasına uymak zorundadır;

6.3.1. Sistem kaynaklarının%25 veya daha fazlasının 90 saniyeden uzun bir süre kullanamaz.
6.3.210 Dakikadan daha sık süreyle Cron-Jobgörevleri çalıştıramaz
6.3.3Internet Relay Chat (IRC) programları,scriptleri çalıştıramaz
6.3.4Herhangi bir oyun sunucusu çalıştıramazsınız(half life, counter strike vb.)
6.3.5P2P, Torrent istemci ve yayıncılarıçalıştırılamaz
6.3.6SSL Sertifikası olmayan siteler HTTPSprotokolünü aktif edip kullanamazlar.
6.3.7Toplu Mail gönderimi yapılamaz.
6.3.8Aksi belirtilmedikçe tüm sunucularımızdasaatlik 200 E-POSTA gönderim limiti vardır.

Talep eden her kim olursa olsun TUTKUSUNUCU'un hizmet veripvermeme hakkı saklıdır.

Hizmet sözleşmesinin şartlarında belirtilen maddelere uyulmadığı takdirde,TUTKUSUNUCU'dan MÜŞTERİye gelecek olan bilgi mailine kırk sekiz (48) saatiçerisinde cevap verilmemesi halinde hesaplar kalıcı olarak silinebilir. Kötüyekullanılan servis, hata, e-posta ile müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saatiçerisinde cevaplandırılmak zorundadır, aksi halde hesapların kapatılması sözkonusudur.
Tüm TUTKUSUNUCU MÜŞTERİleri, bayileri, hesapları altındayapılan işlemlerin hepsinden sorumludurlar.

6.4. MÜŞTERİ almış olduğu servis içerisinde yer alan Limitsiz / Sınırsız kaynakları,sınırlı veya sınırsız olarak 3. kişilere dağıtamaz, satamaz.

6.5 MÜŞTERİ Kendisine tahsis edilen Servis ve bu servisle birlikteKontrol Panel / FTP/ SSH / RDP / TELNET vb. erişimini kullanarak TUTKUSUNUCU'unsistemine ve MÜŞTERİlerinin özel program ve dosyalarına izinsiz ulaşmamayı,kullanmamayı ve zarar vermemeyi kabul eder.

6.6. MÜŞTERİ, Alan adı tescili, Hosting hizmeti, Sunucuhizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlülükte olan ve ilerideyürürlülüğe girecek olan tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerinin kendisineait olduğunu, ödeyeceğini beyan eder.

6.7 TUTKUSUNUCU,Web hosting vebayii hosting hesaplarını periyodik olarak yedeklemektedir, bununla birlikte buyedekleme MÜŞTERİ kullanımı için değil, teknik arıza veya felaket durumlarında verikaybı yaşanmaması için yapılmakta olup MÜŞTERİ kendi verisini yedeklemekleyükümlüdür.

6.8. TUTKUSUNUCU, Kiralık sunucu (dedicated server), Sunucu Barındırma(Co-Location), VDS Server, Cloud Server, Sanal Özel Sunucu hizmetlerindeverilerin yedeklenmesi, sistemdeki hataların giderilmesi, panel hatalarınıngiderilmesi vb. hizmetleri ek bir servis olan "sunucu yönetim ve yedeklemeservisi" kapsamında almamış MÜŞTERİler için sağlamaz, bu durumda MÜŞTERİsunucu servislerinde yedek ve hataların giderilmesinden kendisi sorumludur.

6.9. MÜŞTERİ, Hangi servis olursa olsun Yedeklerini/Datalarınıalmakla yükümlüdür, hizmet süresi sonunda kapatılan hizmetler, yenilemesiyapılmamış hizmetler, kapatılmış hizmetlerde yedekleme, dataları edinme MÜŞTERİninsorumluluğunda olup, kapatılmış hiçbir serviste TUTKUSUNUCU'un datayı MÜŞTERİ'yeverme sorumluluğu yoktur.

7.SINIRSIZ VE LİMİTSİZ HOSTİNG HESAPLARI KULLANIM PROSEDÜRÜ ve ADİL KULLANIM
Kaynakları ve özellikleri "Sınırlandırılmamış","Limitlendirilmemiş" paylaşımlı web hosting, bayii/reseller hostinghesaplarının kullanım ilke ve esasları aşağıda ki gibidir.

7.1. MÜŞTERİ Sınırlandırılmamış veLimitlendirilmemiş servisleri web sitesi yayınlamak için kullanacak olup,arşiv, depo, download, upload, ücretli veya ücretsiz mail servisi dağıtmak, ücretli veya ücretsiz web sitesi, web sitesi alanı, subdomain, veritabanı vb. servisleri dağıtma/satma maksadıyla kullanmayacaktır. Aykırı kullanım tespit ettiğimiz hesaplardaki dosyaları kalıcı olarak silebilir ve kalıcısınırlandırma getirebiliriz.

7.2. Sınırlandırılmamış veLimitlendirilmemiş hesaplarda DİSK alanları depolama, dosya tutma, arşivleme maksatlı kullanılamaz, ilgili websitesinin kullanımına ait olmayan içerikler barındırılamaz, resim, oyun, film,müzik, sıkıştırılmış büyük dosyalar, iso dosyalar depolama maksatlıkullanılamaz, ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesaplardaki dosyaları kalıcı olarak silebilir ve kalıcısınırlandırma getirebiliriz.

7.3. Sınırlandırılmamış ve Limitlendirilmemiş hesaplarda BANDWIDHT / TRAFİK kullanımı ilgili MÜŞTERİsitesi yayınının trafik sebebinden aksamaması için sağlanmaktadır, bununlabirlikte bu hesapta video paylaşımları, download paylaşımları, resimpaylaşımları, dosyaları barındırarak dışarıdan çağırıp izletme ve downloadişlemleri ve burada belirtilmemiş pratikler üzerine suiistimal edilemez. ADİLKULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesapları kalıcı olarak silebilir vekalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

7.4. Sınırlandırılmamış veLimitlendirilmemiş hesaplarda E-POSTA hesapları, e-posta arşivleme, depolama, saklama, ücretsiz e-posta dağıtmamaksadıyla kullanılamaz, MÜŞTERİ belirli periyotlarda POP3 bağlantısı yaparaksunucuda ki maillerini download etmek durumundadır, ADİL KULLANIM yapmadığınıtespit ettiğimiz hesaplarda ki E-POSTA datalarını kalıcı olarak silebilir vekalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

7.5. Sınırlandırılmamış veLimitlendirilmemiş hesaplarda VERİTABANI kullanımları, barındırılan siteyle ilişkili veritabanları olmak zorundadır.ADİL KULLANIM yapmadığını tespit ettiğimiz hesapları kalıcı olarak silebilir vekalıcı sınırlandırma getirebiliriz.

8.DEPOLAMA, YEDEKLEME VE GÜVENLİK
8.1. TUTKUSUNUCU, MÜŞTERİ'nin bütün verilerinikorumak, yayınlamak ve yedeklemek için azami gayret, yatırım ve sistemi kurupişletir, buna rağmen TUTKUSUNUCU bünyesinde barınan verilerde ortaya çıkabilecekhata ve kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme MÜŞTERİ'ninsorumluluğundadır.

8.2. MÜŞTERİ hizmet süresi devam ettiği sürece hizmetinin zarar veziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ kendine ait şifre ve hesap bilgileriningizliliğini korumak ve saklamakla yükümlüdür. MÜŞTERİ hesabı veya şifrelerikullanılarak hesabı altında yapılan veya hizmetiyle bağlantılı, yayınlanan,saklanan, sunulan herhangi bir içerikten, eylemlerden, ihmallerden ve bununneticesinde gerekli önlemleri almaktan sorumludur.

8.3. Müşteri hiçbir suretle, kendi veya hesapları altından TUTKUSUNUCUhizmetlerini, onun müşterilerini, yayınladığı web site ve sunucuları bunlarınişlevselliğini, gizliliğini bozamaz, zarar veremez ve bu şekilde servislerikullanamaz.
Müşteri hiçbir suretle yayınladığı site, sunucu vb. tümhizmet kalemleri içerisinde TUTKUSUNUCU ve müşterilerinin hizmetlerinin aksamasınaneden olabilecek bir site, uygulama çalıştıramaz.

9.SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI
9.1. MÜŞTERİ'nin son ödeme tarihindehizmet bedellerinin ödenmemesi, kesilen kur farkı veya vade farkı faturasınınzamanında ödenmemesi, kredi kartlı ödemede ilgili tarihte provizyon alınamamasıhalinde MÜŞTERİ'ye verilen hizmetlerin tamamı eksiksiz olarak durdurulur. Gelenelektronik posta biriktirme işlemleri durdurulur.

9.2. Askıya alınan MÜŞTERİ hizmeti her ne olursa olsun, erişilmezduruma gelmesinden doğan maddi/manevi kayıp ve zararlar TUTKUSUNUCU tarafındankabul edilmez.

9.3. Son ödeme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde MÜŞTERİ ileiletişim kurulamaması, ödeme yapılmaması halinde hizmetler sonlandırılır ve tümdatalar, yedekler kalıcı olarak silinir.

10.FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI
10.1 MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin herhangibir maddesine aykırı davranarak sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirdeveya TUTKUSUNUCU sitesinde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespitihalinde ve 9. maddede belirtilen hallerin de devamı halinde TUTKUSUNUCU hiçbirihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkınasahiptir.

10.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ, kalansüreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini, kalan tutarı geriisteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 3katı ticari cezai tazminat olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
10.3 MÜŞTERİ hiçbir gerekçe göstermedenhizmet süresi sonunda sözleşmeyi ve hizmeti iptal etme hakkında sahiptir,hizmet veya sözleşme süresi bitmeden iptal edilen hizmetlerden doğan/doğacakfazla tutar iade edilmeyecektir.
10.4. Sözleşme ve hizmetin sona ermesüresinden önce MÜŞTERİ tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadarödenecek ücretlerin tamamını peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.5. TUTKUSUNUCU, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi ve hizmetinormal süresi içerisinde veya sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
10.6 Fesih edilen hizmetlere aitverilerin yedeklenmesi, imajı alınması, dataların aktarılması, datalarınverilmesi vb. yükümlülükler müşteriye aittir.

11.TEBLİGATA ESAS, POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

11.1 Taraflar söz konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için TUTKUSUNUCUsitesine üyelik aşamasında doldurduğu ve beyan ettiği posta adresini yasalikametgah olarak beyan etmiş sayılırlar.

11.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların elineulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere aitdeğişiklikler TUTKUSUNUCU sitesinde değiştirilmediği TUTKUSUNUCU kayıtlarında görülenadresler geçerli sayılacaktır.

11.3 TUTKUSUNUCU, hizmet ve sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ'nin beyan ettiğielektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, uyarı, ödeme bildirimi,hesap ekstresi, gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerinalınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusuiletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmişsayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. TUTKUSUNUCU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

11.1MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; TUTKUSUNUCU'un kayıtlarının, defterkayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, fatura, mail, bilgisayar kayıtlarının,TUTKUSUNUCU'un göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle MÜŞTERİ'nininternet ortamında yaptığı ve TUTKUSUNUCU'un sunucularında depolanmış kayıtlarınHukuk Usulü Mahkemeleri kanununun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı,kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesiniteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen TUTKUSUNUCU kayıtlarına karşı her türlüitiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkındanpeşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
13.1. İşbu sözleşme bununla birlikte 13 madde ve alt başlıklardan ibaret olup,taraflarca internet ortamında okunup, TUTKUSUNUCU'un internet sitesinden siparişinverilmesi ve hizmetin başlamasıyla sözleşme eksiksiz kabul edilmiştir. TUTKUSUNUCUgerekli hallerde yeni maddeler ve alt başlıklar ekleyebilir/çıkartabilir veyavarolan maddeler üzerinde değişiklikyapabilir. MÜŞTERİ bu sözleşmenin bundan sonraki değişik halini de kabul etmişsayılır.

13.2 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlüuyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.